Do rozpatrzenia przez Sejm trafiła petycja o zmianę przepisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Chodzi o zwiększenie uprawnień Straży Miejskiej w zakresie kontroli nad przestrzeganiem zakazu poruszania się po buspasach pojazdów do tego nieuprawnionych.

Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących przepisów po buspasach mogą się przemieszczać pojazdy wykonujące odpłatne przewozy osób na liniach regularnych (np. autobusy, trolejbusy), taksówki (tylko gdy dopuszczają to znaki i w taksówce jest pasażer) oraz w większości miast auta elektryczne. Kierowcy tych ostatnich będą mogli to robić do 2026 roku.((https://www.dziennikprawny.pl/pl/a/kto-moze-skorzystac-z-buspasa))

Składający petycję argumentują, że po buspasach nagminnie poruszają się pojazdy, które nie mają prawa po nich jeździć. Utrudnia to sprawne przemieszczanie się pasażerów za pomocą komunikacji miejskiej i taksówek. Zauważają również, że policjanci mają dużo pilniejsze zadania niż kontrola buspasów, w czym mogliby ich wspomóc strażnicy miejscy. Dlatego wnoszą o rozszerzenie uprawnień Straży Miejskiej, aby ta mogła wystawiać mandaty za bezprawne korzystanie z buspasa. Obecnie takie wykroczenie jest zagrożone mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktu karnego. Odstąpienie od mandatu jest możliwe, jeśli kierowca pojazdu udowodni, że poruszanie się po buspasie było – stanem wyższej konieczności.

Dodatkowo pomysłodawcy proponują, aby strażnicy mogli wystawiać mandaty na podstawie zapisów z kamer miejskiego monitoringu. – Dla poparcia tezy o konieczności lepszej egzekucji przepisów dotyczących przedmiotowej materii można podać kilka danych świadczących na rzecz komunikacji publicznej. Przykładowo w Warszawie aż 60 proc. podróży niepieszych odbywa się komunikacją publiczną, a jedynie 33 proc. samochodem indywidualnym. Jeden autobus zajmuje na ulicy tyle miejsca co 4 samochody. W samochodzie podróżuje średnio jedna osoba. W dużym autobusie podróżować zaś może nawet do 180 osób – uzasadniają składający petycję.((http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-248/20))

Petycja została złożona 8 listopada zeszłego roku i ciągle oczekuje na rozpatrzenie przez komisję sejmową.

Warszawa liderem w ilości buspasów

Jeśli spojrzeć na nasz kraj to najwięcej kilometrów buspasów, bo aż 67, znajduje się w stolicy. Ich ilość do roku 2023 zwiększy się o kolejne kilkanaście kilometrów. Wytyczenie uprzywilejowanych pasów zaplanowano chociażby na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., na Modlińskiej od Aluzyjnej do Światowida, czy fragmencie Marynarskiej i Łopuszańskiej. Choć ZTM Warszawa chciałoby ich mieć jak najwięcej, to jednak trzeba zachować kompromis, między poprawą funkcjonowania komunikacji miejskiej a komfortem korzystania z dróg przez pozostałe samochody. ((https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-kilkanascie-kilometrow-buspasow-do-2023-r-67548.html))((zdjęcie – Wikipedia))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *