binary comment

Z uwagi na to, że nie wszyscy pamiętają o obowiązujących ograniczeniach z powodu pandemii, połączone siły Straży Granicznej i Policji z powiatu przemyskiego, podjęły wspólną akcję kontrolną. Przez dwa dni – 18 i 19 marca, kontrolowano przewoźników osób wykonujących transport busami oraz autobusami. Wystawionych zostało wiele mandatów.

Mundurowi zwracali szczególną uwagę na stan techniczny oraz obowiązkowe wyposażenie kontrolowanych pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także przestrzeganie nakazów i zakazów, w szczególności tych związanych z ograniczeniem liczby przewożonych pasażerów.

Łącznie skontrolowanych zostało 156 pojazdów do przewozu osób. Funkcjonariusze ujawnili 126 wykroczeń, z czego 59 dotyczyło nieprawidłowego przewożenia osób. Kierowcy, którzy łamali przepisy, zostali ukarani mandatami – informuje st. asp. Małgorzata Czechowska. ((zdjęcie główne – KMP Przemyśl)) ((https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kmp-przemysl/wydarzenia…))

Uwaga

Przypominamy, że w pojazdach przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Natomiast w pojazdach do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu, albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. ((Dz.U.2021.512))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *