Do Sejmu wpłynął projekt zmiany przepisów o podatku akcyzowym. Zmiany były już sygnalizowane od lat, jednak teraz nowelizacja przepisów wydaje się być na ostatniej prostej. Nowy podatek akcyzowy może zacząć obowiązywać już od 1 kwietnia 2021 r.

Skąd pomysł nowej akcyzy?

Podatkiem akcyzowym nie są objęte samochody ciężarowe oraz specjalne o masie do 3,5 t. W związku z tym pojawiały się sytuacje, gdy ktoś postanawiał wykorzystać ten fakt i sprowadzał z zagranicy np. Bentleya zarejestrowanego jako pomoc drogowa. Do takiego samochodu wystarczyło tymczasowo zamontować hak, sygnały świetle i oklejenie, aby po rejestracji w Polsce dokonać odwrotnej konwersji na samochód osobowy. Takim sposobem można było uniknąć płacenia akcyzy, która wynosi 3,1% dla pojazdów o pojemności do 2000 cm3 i 18,6% dla pojemności powyżej 2000 cm3.

Akcyzą są też objęte auta hybrydowe ze stawką wynoszącą połowę „normalnej” – odpowiednio 1,55% i 9,3%. Łatwo zauważyć, że oszczędności z tytułu nieopłacenia akcyzy szczególnie w przypadku aut luksusowych mogą być bardzo duże. Ministerstwo Finansów szacuje, że uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi ok. 32,6 mln zł w skali roku. Chcąc ukrócić ten, bądź co bądź, stosunkowo mały w skali kraju proceder, rząd doda nowy typ akcyzy – od zmian konstrukcyjnych pojazdu. Przy okazji rykoszetem dostaną ludzie przerabiający furgony na kampery i przewoźnicy osób wykonujący zabudowy blaszaków na 9-osobowe busy.

Akcyza od konwersji na osobowy

Chwilą powstania obowiązku zapłaty podatku ma być moment zgłoszenia zmian konstrukcyjnych w pojeździe. Akcyza ma dotyczyć także aut już wcześniej zarejestrowanych w Polsce. Podatek akcyzowy trzeba będzie zapłacić niezależnie od tego, czy samochód konwertowany jest nowy, czy używany. Mówi o tym artykuł 100 projektu ustawy oznaczonej o nr druku 860:

w art. 100 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:
1) dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy,
zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;
2) nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na
terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić
podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, o
której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b albo ust. 2, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli
celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został
zapłacony.”;

Wyłączone z obowiązku zapłaty akcyzy będą pojazdy do przewozu osób z homologacją:

  • M2 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
  • M3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Czy przepisy i w jakiej ostatecznej formie wejdą w życie, przekonamy się być może już 24-25 lutego, kiedy to odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu. ((https://spidersweb.pl/autoblog/akcyza-kamper-przerobka-na-kamper-akcyza/)) ((https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/nowy-podatek-za-przerobke-furgonu-na-kampera/wxyns4x))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *