Niedawno informowaliśmy o pracach nad elektronicznym systemem poboru opłat na autostradach – e-TOLL. System ma m.in. umożliwiać opłacenie przejazdu autostradą za pomocą aplikacji mobilnej bez konieczności zatrzymywania się na bramkach poboru opłat.

Wysokość należności ma być określana na podstawie wskazań GPS z przebytej trasy. Teraz Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą nakładającą karę dla kierowców, którzy „zapomną” o dokonaniu płatności. Ma to być 500 zł mandatu za nieopłacony przejazd.

Jak ma być kontrolowane opłacenie przejazdu autostradą?

Służbami odpowiedzialnymi za kontrolę zakupu biletu na przejazd danym odcinkiem autostrady będzie Krajowa Administracja Skarbowa, Policja, Straż Graniczna i Inspekcja Transportu Drogowego. Oczywiście, gdy stwierdzony zostanie brak uiszczenia opłaty, kierowca otrzyma mandat w wysokości bagatela… 500 zł z terminem zapłaty 14 dni. Mandat może zostać obniżony do 400 zł, jeśli opłacimy go nie później niż 7 dnia od doręczenia wezwania. Opłata nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu, zostanie zakupiony brakujący bilet, lub jeśli został nałożony mandat bezpośrednio podczas kontroli drogowej. ((https://www.gov.pl/))

Skąd tak wysoka kwota mandatu?

Właściwie nie wiadomo, ale nieoficjalnie urzędnicy mówią, że może stać się to powodem do wstydu dla ministerstwa.

Z uwagi na dużą liczbę użytkowników płatnych odcinków autostrad niezbędnym jest przyjęcie efektywnego systemu egzekwowania uiszczania opłat, w miejsce istniejącego manualnego poboru opłat, którego założenia obecnie zdezaktualizowały się z uwagi na stosowane rozwiązania techniczne niegwarantujące możliwości swobodnego przejazdu przez punkt poboru opłat. Istniejący stan rzeczy był przedmiotem częstej krytyki ze strony jego użytkowników. Dlatego też udrażniając to „wąskie gardło” proponuje się, by za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą pobieraną przez Szefa KAS, odpowiednio od właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, który przemieszczał się autostradą płatną pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Wysokość tej opłaty winna oddziaływać prewencyjnie na uczestników korzystających z płatnych autostrad i jednocześnie w sytuacji powstania obowiązku jej nałożenia winna zwrot poniesionych kosztów jej dochodzenia przez Szefa KAS – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy [pisownia oryginalna].((https://legislacja.gov.pl/))

Możliwość płatności za autostradę przez aplikację ma być uruchomiona w kwietniu tego roku. Natomiast projekt wyżej wymienionej ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.((https://autokult.pl/))((zdjęcie – Wikipedia, Pixabay))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *