Choć projekt rozporządzenia w sprawie mandatów karnych został utworzony 21.05.2020 r., to ciągle jeszcze nie wszedł w życie. Nowy taryfikator dodaje m.in. karę za nieprzestrzeganie przez przewoźnika czystości w pojeździe. Mandat może otrzymać kierowca autobusu, busa, taksówkarz lub inny przewoźnik osób.

Taki przepis już był od dawna

Co ciekawe w Kodeksie Wykroczeń odpowiedni zapis pojawił się już w 2009 roku, jednak do tej pory nie był uwzględniony w taryfikatorze. Oznacza to, że można było karać za to wykroczenie jedynie kierując sprawę do sądu. Po zmianie taryfikatora mundurowi będą mogli nałożyć mandat w wysokości od 100 do 250 zł. Jednak jeśli uznają, że kara jest zbyt niska lub przewoźnik nie przyjmie mandatu, mogą sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. W przypadku gdy sąd uzna winę kierującego, może nałożyć grzywnę do 1500 zł.

Artykuł Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114):

Art.117.§1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Pierwotnie mandat miał być niższy

We wcześniejszej wersji projektu mandat miał wynosić 100 zł, jednak po konsultacjach międzyresortowych dodano „widełki” do 250 zł. Wprowadzenie tej kary jest oczywiście związane z pandemią koronawirusa. Wg zaleceń GIS dla branży transportowej przewoźnik powinien zapewnić dostęp do miejsc, w których pracowniczy i klienci mogą myć ręce mydłem i wodą. Kierującym pojazdami, w miarę możliwości, należy wyposażyć w płyny dezynfekujące lub żele. Natomiast powierzchnie szczególnie narażone na kontakt z dłońmi tj. klamki, gałki, ekrany dotykowe, klawiatury, deski rozdzielcze należy regularnie dezynfekować lub przecierać wodą z detergentem.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.((https://autokult.pl/37596,nowy-mandat-w-taryfikatorze-jest-zwiazany-z-epidemia))((https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/wyzszy-mandat-coraz-blizej))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *