Tańsze przejazdy w ramach abonamentu i większy budżet, pozwalający pomóc większej liczbie osób – to najważniejsze zmiany w warszawskim systemie transportu dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. Korzystne zmiany wejdą w życie po wyłonieniu nowego usługodawcy, gdyż poprzedni przetarg został unieważniony.

Zamiany w systemie przewozu osób niepełnosprawnych

Od blisko 30 lat na terenie Warszawy funkcjonuje specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnościami. System przewozów jest sukcesywnie udoskonalany – np. w lipcu 2020 roku wprowadzono przewozy pojazdami osobowymi dla tych osób z niepełnosprawnością, które nie potrzebują transportu specjalistycznego.

W tym roku UM wprowadza kolejne, korzystne dla mieszkańców modyfikacje. Przede wszystkim nową formułę przejazdów: przejazdy stałe (abonamentowe) w ramach przejazdów specjalistycznych; szczególnie atrakcyjne dla osób, które muszą często i regularnie odbywać podróże, np. do dziennego ośrodka wsparcia, do pracy. Przewozy stałe będą realizowane od poniedziałku do piątku (czyli przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt) dla osób, które m.in. zadeklarują,  że będą korzystać z tej formy wsparcia przez minimum cztery dni w tygodniu przez cztery tygodnie w miesiącu (w kolejnych trzech miesiącach). Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu na jednej kurs opłata wyniesie 4,50 zł za jeden kurs. Taka kwota jest zbliżona do ceny biletu jednorazowego w komunikacji miejskiej.

W ramach systemu nadal będzie można zamawiać przejazdy jednorazowe – opłata za jeden taki kurs wyniesie 20 zł.

grafika – UMS Warszawa

Wprowadzenie przejazdów abonamentowych nastąpi po wyłonieniu jednego operatora usług, który będzie odpowiedzialny zarówno za transport specjalistyczny, jak i osobowy. Stolica wdroży wówczas także specjalną procedurę kwalifikacyjną do przejazdów abonamentowych. Nastąpi to niezwłocznie po zakończeniu procedur przetargowych.

– Z powodu odwołania złożonego do toczącego się postępowania przetargowego przez jednego z wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), musieliśmy opóźnić wprowadzenie systemu abonamentowego. Wprowadzenie pełnego systemu planujemy niezwłocznie po zakończeniu postępowania – tłumaczy zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna za obszar pomocy społecznej.

Nowa, korzystna formuła opłaty to nie jedyna ważna zmiana w warszawskim systemie transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Równie ważne jest zwiększenie budżetu na realizację tego zadania. Na wykonanie blisko 46 tys. kursów abonamentowych rocznie zaplanowano ok. 4 mln zł (ostateczny koszt ich realizacji będzie znany po rozstrzygnięciu w Krajowej Izbie Odwoławczej). Licząc razem z kursami jednorazowymi, liczbę wszystkich przejazdów w ciągu roku szacuje się na ponad 62 tys. Na całą usługę przewozów dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowano w tym roku 7 mln zł, tj. blisko dwa razy więcej niż w roku 2020.

Nowe postępowanie przetargowe

Po unieważnieniu poprzedniego przetargu trwa procedura wyłonienia nowego przewoźnika. Wszelkie wymagane informacje o tym postępowaniu są dostępne na stronie: politykaspoleczna.um.warszawa.pl. ((zdjęcie główne – Pixabay)) ((materiały prasowe UMS Warszawa))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *