10 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie nowy taryfikator mandatów. Uwzględniono w nim nowy mandat za nieutrzymanie odpowiednich warunków higieny w pojeździe. Taki mandat może otrzymać kierowca autobusu, busa, taksówkarz lub inny przewoźnik osób, zajmujący się publicznym transportem pasażerów.

Uzupełnienie luki w taryfikatorze mandatów

O zmianach w taryfikatorze mandatów pisaliśmy już w styczniu. Choć obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w pojazdach spoczywał już na przewoźnikach od 2009 roku, to jednak nie miał odbicia w tabeli taryfikatora mandatów. Do tej pory naruszenie przepisu z artykułu kodeksu wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114) tj.:

Art.117.§1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

kończyło się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Od 10 kwietnia mundurowi mogą od razu wystawić mandat w wysokości od 100 do 250 zł. Ale jeśli uznają, że taka kara nie jest wystarczająca, to w dalszym ciągu mogą skierować sprawę do sądu, który może zdecydować o grzywnie do 1500 zł.

Jak uniknąć mandatu?

GIS podał zalecenia, których stosowanie ma uchronić przewoźników przed karą za niezachowanie odpowiedniego stanu sanitarnego. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:

  • przestrzeganie limitów osób w pojeździe – obecnie jest to 50% liczby miejsc siedzących lub suma 30% liczby miejsc siedzących i stojących;
  • ozonowanie pojazdu lub inny rodzaj dezynfekcji na koniec dnia po zakończeniu przewozów;
  • czyszczenie miejsc dotykanych przez pasażerów – przynajmniej dwa razy dziennie;
  • w przypadku przewozów dzieci szkolnych – zapewnienie środków do dezynfekcji rąk osób wsiadających;
  • w przypadku stwierdzenia przejazdu osoby chorej z wyraźnymi objawami – wycofanie pojazdu z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji;
  • zapewnienie odpowiedniej wentylacji pojazdu – czyli wyłączenie obiegu zamkniętego, świeże powietrze ma być pobierane z zewnątrz pojazdu;
  • w pojazdach nieposiadających systemu wentylacji, należy uchylić okna lub wywietrzniki dachowe.

Oprócz tego pojazd ma być również czysty z zewnątrz. W szczególności dotyczy to szyb, lusterek, świateł i tablic rejestracyjnych.

Informacja o zakazie palenia

Inną nowością w taryfikatorze jest mandat za brak umieszczenia informacji o zakazie palenia. Grozi on właścicielowi, zarządzającemu obiektem lub środkiem transportu. Mandat za niedopełnienie tego obowiązku wynosi 150 zł.

Zapewne kolejna aktualizacja taryfikatora mandatów będzie miała miejsce w czerwcu, kiedy to zaczną obowiązywać przepisy o pierwszeństwie pieszych i zakazie jazdy „na zderzaku”. Wysokości kar za naruszenie tych przepisów nie są jeszcze znane. ((zdjęcie główne – Adrian Kot (flickr.com) )) ((https://autokult.pl/40919,od-10-kwietnia-zmiana-w-mandatach-przewoznicy-zaplaca-za-uchybienia-sanitarne))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *