Będą wyższe kary za wykroczenia skarbowe – zapowiada serwis Prawo.pl. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5-6 tys. zł. Po zmianie, np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. zł. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym znalazły się w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jest już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Według Prawo.pl podatnikom trudniej będzie teraz uniknąć konieczności zapłaty podatku akcyzowego od samochodu sprowadzonego z zagranicy. Po zmianach nie będzie już też bezterminowych wiążących informacji akcyzowych. To jednak nie koniec. W nowelizacji akcyzy jest też zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Jak podaje serwis po nowelizacji mandaty karne będą wyższe. Od 1 maja mandatem karnym można będzie nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść maksymalnie 14 tys. zł. – to dwa i pół razy więcej niż obecnie.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazane zostało, że proponuje się podniesienie wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym. Zdaniem rządu, jest to realizacja postulatów praktyki, która dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe. Według autorów projektu, zmiana ta powinna również posłużyć odciążeniu sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe. ((zdjęcie główne – Pexels)) ((PAP))

„Aktualna propozycja podwyższenia górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym jest uzasadniana właśnie chęcią stosowania wyższej kary bez konieczności występowania do sądu z aktem oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności” – tłumaczy Bartosz Czerwiński, doradca podatkowy, adwokat w EY, cytowany przez Prawo.pl.

Więcej: https://www.prawo.pl/podatki/wysokosc-kar-za-wykroczenia-skarbowe-podwyzka-od-maja-2021,507664.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *