Od końca zeszłego roku trwały prace nad zmianami w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Jeszcze w styczniu Sejm przegłosował zmiany i projekt nowej ustawy trafił do Senatu, a następnie po dokonanych poprawkach został przekazany do podpisu prezydentowi.

Najważniejsze zmiany

Pieszy będzie mieć pierwszeństwo przed pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

Art. 13. 1a) Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Zakaz używania telefonu komórkowego przez pieszego.

Art. 14. Zabrania się (…) 8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zakaz jazdy na zderzaku.

Art. 19. 3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Zmniejszenie dopuszczalnej prędkości w nocy z 60 do 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

Kierowca ma zachować szczególną ostrożność w obszarze przejścia dla pieszych.

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku. ((Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.)) ((https://autokult.pl/40572,-od-1-czerwca-czeka-nas-sporo-zmian))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *