Na infolinię RPO wpłynęło następujące pytanie: „Ważność prawa jazdy kat. B upłynęła 10 listopada (2020 roku – red.). Czy zachowuje ono ważność w czasie epidemicznym?”

Odpowiedź brzmi: Tak, prawo jazdy zachowuje dalej swoją ważność. Określają to przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. W ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawarto przepis, który mówi, iż ważność uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Tak samo ważność zachowuje wpis w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego. Mówi o tym art. 15 zzzw (Dz.U.2020 poz. 568).

Trzeba jednak pamiętać o ustawowym limicie 60 dni na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) i wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet.((https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-jazdy-w-pandemii-waznosc-faq))

Stan prawny na 30 grudnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *